icon_default.png, 95kB  
slogan.png, 3,1kB

Průzkum trhu 1

Průzkum trhu ze dne 23. 1. 2012 - Veřejnost a její vztah k rádiím

V pondělí 23. 1. 2012 proběhnul v centru města Plzně první interní průzkum trhu Live promo (malého rozsahu), který zjišťoval, jaké rádio Plzeňáci poslouchají nejčastěji, zda rádio poslouchají pravidelně každý den a jak dlouho, kde rádio poslouchají nejčastěji a hlavně jak vnímají rozhlasovou reklamu. Na jeho realizaci se podílely dvě promotérky vedené koordinátorem. Doba průzkumu 5 hodin.

Jaké odpovědi jsme získali, posuďte sami...

Charakteristika vzorku

Nejprve několik základních informací o vzorku. Celkem bylo osloveno 491 osob, z nichž 389 projevilo zájem o zapojení do průzkumu trhu, úspěšnost oslovení byla v tomto případě 79%, což je nadprůměrné ve srovnání s jinými dříve realizovanými průzkumy.

Průměrný věk respondentů byl 34,8 let a téměř 50% všech respondentů náleží intervalu 20 až 39 let. Ochotu odpovídat projevovaly spíše ženy a promo tým je také více preferoval.

Výsledky průzkumu trhu

Na první otázku odpověděli všichni respondenti, přičemž někteří uvedli více než jednu rozhlasovou stanici. Mezi rádia, jejichž četnost výskytu byla menší než 10 (avšak rozhlasová stanice byla alespoň jednou uvedena), patří: Leonardo, Morava, Wave, Rádio 1, Krokodýl, Dragon, Bomba, Proglas, Faktor, Country, Samson, Beat, ČRo 3 Vltava (řazeno od nejnižší četnosti).


V případě objednávky průzkumu trhu by byl dále řešen vztah demografických proměnných k jednotlivým rozhlasovým stanicím (např. poslouchá Evropu 2 více žen něž mužů, v jakém věku apod.), která rádia jsou uváděna společně, která se naopak vylučují a řada dalších závislostí. Stejně tak by bylo součástí zpracování doporučení, které z mediálních zastoupení si zvolit (RRM, MMS aj.) a která rádia použít pro efektivní prezentaci cílové skupině.

Celkem překvapivý byl počet lidí, kteří poslouchají pravidelně každý den rádio (více než polovina dotázaných), přičemž každý den zapne rádio 53% všech žen a 47% mužů. Tuto informaci pak rozvádí níže uvedené grafy, které ukazují, jak dlouho respondenti poslouchají rádio, pokud ho zapnou.

Rádio vůbec neposlouchá 12% respondentů, a to zejména z důvodu přesycenosti reklamou ve vysílání nebo proto, že pokud poslouchají hudbu, chtěji si ji vybrat podle momentální nálady. Další skupinu tvoří lidé, kteří poslouchají rádio od 10 minut do 2 hodin, tato skupina zapíná rádio většinou ráno při ranní přípravě a na cestě do práce či školy a potom zpět domů. Tuto skupinu tvoří 34% respondentů a každý den zapíná rádio doma nebo v autě méně než polovina dotázaných. Třetí, nejpočetnější skupina lidí, poslouchá rádio od 2 do 5 hodin a to zejména v práci nebo doma při práci (víkendové úklidy a vaření), tvoří ji 37% respondentů. Z hlediska pravidelnosti poslouchání rádia, zapíná rádio každý den více než polovina všech dotázaných. Poslední skupinu tvoří "věrní posluchači", ti v podstatě rádio nevypínají a téměř bez výjimky poslouchají rádio každý den. Z celkového počtu dotázaných je jich 17%.

Dva výše uvedené grafy sumarizují odpovědi na otázku: "Kde nejčastěji posloucháte rádio?". Ze všech dotázaných odpovědělo 309 jen jednou z výše uvedených možností, 80 respondentů uvedlo 2 a více odpovědí (nejčastější kombinace doma-práce). Muži i ženy nejčastěji shodně uváděli možnost doma (téměř polovina všech odpovědí), druhé nejčastěji uváděné místo se však liší, zatímco ženy uvádějí práci, muži auto. Mimo nejčastěji uváděné odpovědi:doma, práce, auto, se objevila i další místa jako MHD a autobusy (zejména studenti), dále pak škola, restaurace, obchody atd.

Poslední dva grafy poodhalují vztah dotázaných k rozhlasové reklamě. Je na první pohled jasné, že převládá spíše negativní postoj k ní. Rozhlasovou reklamu negativně vnímá zhruba 56% respondentů a dalších 8% uvedlo, že ji buď nevnímá nebo záměrně ignoruje. Pokud se ale blíže zaměříme na ty, kterým rozhlasová reklama nevadí a také ty, co ji považují za užitečnou a vnímají ji pozitivně, vídíme, že se jedná o zhruba 31% všech dotázaných, přičemž pozitivně vnímá tento druh reklamy 32% všech žen a 25% všech mužů. Zajímavé je porovnat jednotlivé stanice z hlediska zastoupení posluchačů s kladným vztahem k rozhlasové reklamě. I když se jedná v případě tohoto průzkumu o orientační zjištění, vítězným rádiem je v tomto ohledu Kiss Proton (40% posluchačů), na druhém místě se umístila Frekvence 1 (39% posluchačů), na třetím až pátém místě se umístila Evropa 2, Blaník a FM Plus (33% posluchačů). Závěrem je však nutno dodat, že ze zhruba 21% respondentů, kteří uvedli, že jim rozhlasová reklama nevadí, dodala velká část, že rádio mají zapnuté jako zvukovou kulisu, tudíž reklamu téměř nevnímají. Respondenti také často uváděli, že rozhlasová reklama jim vadí o poznání méně než televizní, protože při zapnutém rádiu pracují, kdežto u televize relaxují.

Závěr

Tento drobný průzkum měl za úkol přinést informace pro ty ze západu Čech, kteří plánují investovat do rozhlasové reklamy, a to od nezávislého pozorovatele. Protože se nejedná o rozsáhlý soubor, je nutné brát výše prezentované výsledky jen jako orientační, nicméně jisté trendy v chování Plzeňanů ve vztahu k rádiím a rozhlasové reklamě lze pozorovat.

V případě zájmu o realizaci průzkumu trhu pro Vaši společnost a jeho podrobné zpracování nás neváhejte kontaktovat.

Zajistíme

 • průzkumy trhu
 • promo akce
 • roadshows
 • ochutnávky
 • distribuci reklamních materiálů
 • produkci akcí
 • dny otevřených dveří
 • tiskové konference
 • firemní večírky
 • svatby
 • maturitní plesy
 • foto a video dokumentaci
 • výrobu reklamních materiálů

Vybraní klienti

Chcete vědět, pro koho ještě pracujeme? Klikněte zde.