icon_ochrana-dat.png, 95kB  
slogan.png, 3,1kB

Ochrana dat

Dalajlama: "Pamatujte na úctu k sobě, úctu k druhým a odpovědnost za vaše konání."

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Libor Janíček (dále jen zhotovitel) se zavazuje respektovat a chránit soukromí svých stávajících i potenciálních klientů v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Zároveň se zavazuje nezpracovávat takové osobní údaje, jejichž zpracování není v souladu s nařízením Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

2. Osobními údaji se ze strany zhotovitele rozumí data uvedená objednatelem v nezávazné objednávce na internetových stránkách zhotovitele (www.livepromo.cz) nebo v závazné objednávce (tištěná podoba), dále pak osobní údaje a citlivá data v dalších materiálech, které vzniknou během přípravy, při vlastní realizaci a po skončení promo akce (smlouva, výsledky průzkumu trhu apod.).

3. Zhotovitel nezískává výše jmenované osobní údaje (zejména e-mailovou adresu, telefon, jméno a příjmení, oficiální název objednatele atd.) od potenciálních klientů z žádného jiného důvodu, než je předmět jeho podnikání, tedy pro úspěšnou realizaci reklamních kampaní a promo akcí. Proto zhotovitel neprodá, nepronajme ani jiným způsobem neposkytne získané osobní údaje třetí straně. Výjimku v poskytování osobních údajů tvoří pouze předání materiálů obchodní povahy (faktury a smlouvy) externímu účetnímu zhotovitele k jejich zpracování.

4. Zhotovitel zaručuje takový stupeň technické, personální a organizační ochrany osobních údajů, který je nutný k tomu, aby byly osobní údaje chráněny před náhodnou ztrátou nebo zničením, před nedovoleným přístupem, nepovolenou změnou a nepovoleným zveřejněním.

5. Poskytnuté osobní údaje také nebudou použity pro přímý marketing ani žádné nevyžádané akce ze strany třetí osoby, pokud klienta předem na tuto možnost neupozorní sám zhotovitel a klient či objednatel neposkytne svůj výslovný souhlas.

 

Toto "Prohlášení o ochraně osobních údajů"  je účinné od 1. 11. 2010.

Mgr. Libor Janíček

Zajistíme

 • průzkumy trhu
 • promo akce
 • roadshows
 • ochutnávky
 • distribuci reklamních materiálů
 • produkci akcí
 • dny otevřených dveří
 • tiskové konference
 • firemní večírky
 • svatby
 • maturitní plesy
 • foto a video dokumentaci
 • výrobu reklamních materiálů

Vybraní klienti

Chcete vědět, pro koho ještě pracujeme? Klikněte zde.