icon_otazky.png, 95kB  
slogan.png, 3,1kB

Otázky

Andrew Smart: "Když nemůžeš najít správnou odpověď, začni hledat správnou otázku."

Proč živá reklama?

Řada společností ještě pořád pracuje stylem "možná se trefím", a pokud ne, přestanou věřit, že ta či ona aktivita má smysl. Tímto způsobem zpravidla každá ze společností utratí nemalé finanční prostředky, které mohla efektivně investovat do svého rozvoje.

+ zobraz více

Tak například investice do bilboardové kampaně pro malé a střední firmy, nebo reklama v regionálních televizních stanicích či rádiích. Cena za kampaň, která by měla skutečný přínos, se pohybuje v řádech desetitisíců, spíše však sta tisíců. Dva bilboardy ve městě po dobu jednoho měsíce nebo opakování 30 sekundového spotu dvakrát denně po dobu jednoho týdne je zbytečně proinvestovaných minimálně 12.000 Kč (k tomu je nutné připočítat prostředky za grafický návrh a tisk u bilboardu a výrobu spotu u reklamy v rádiu). Navíc lidé jsou na „běžné“ formy reklamy zcela rezistentní. Jen málokdo si všimne zrovna Vašeho bilboardu, když se ztrácí v záplavě dalších a ještě hůř, pokud je na něm více písma než obnaženého ženského těla. To platí i o reklamě v rádiích, kdo z lidí vnímá konkrétní reklamní spot v rádiu (kromě objednatele reklamy)? Normální lidé si ho zapamatují jen tehdy, pokud už jim skutečně leze na nervy, protože ho slyší třicetkrát za den, což stojí objednatele reklamy značné finanční prostředky. Mimo to poslechovost rádií obecně každým rokem klesá. Efektivita obou zmíněných postupů je pro malé a střední společnosti téměř nulová, ovšem smutné je to, že tento chybný krok učiní každá druhá firma.

Jedním z efektivních řešení z hlediska poměru účinek versus cena je živá reklama na nejfrekventovanějších místech ve Vašem městě. Správně zvolené reklamní oblečení na promotérech nikdo na ulici nepřehlédne, navíc si zároveň zajistíte reprezentativní verbální prezentaci Vaší společnosti, prodejny nebo produktu, kterou lze podpořit předáním reklamních materiálů potenciálním klientům. Zkušení promotéři také získají od lidí zpětnou vazbu díky jednoduché anketě, která Vám např. prozradí, zda lidé vědí, kde hledat Vaši prodejnu. Efektivita celého procesu je zvýšena pohybem atraktivních promo týmů, čímž je Vaše reklama vidět na řadě míst ve městě (např. i před prodejním místem konkurence).

A nyní upřímně – dokáže toto bilboard, spot v regionální televizi nebo rádiu, půl strany v reklamních tiskovinách nebo nezkušený narychlo najatý brigádník?

- skrýt

Proč koordinátor?

Koordinátor promo akce je při námi realizovaných akcích klíčovou osobou. Zajišťuje efektivní práci všech týmů, kterou zároveň kontroluje (zkušenost s realizací a vedením promo akcí je garantována).

+ zobraz více

Ručí za věrohodnost a kvalitu získaných dat, efektivně hospodaří se svěřenými reklamními materiály (zbylé letáky nekončí v koši apod.). Motivuje promotéry a řeší případné problémy vzniklé v průběhu akce. Z těchto důvodů nesmí koordinátor chybět na žádné námi realizované promo akci.

- skrýt

Proč dvoučlenné promo týmy?

Jsme přesvědčeni o tom, že ve dvou se to lépe táhne, což potvrzuje i praxe. Promotéři se vzájemně podporují a povzbuzují.

 + zobraz více

Mohou si kdykoliv vyměnit role, dohromady tvoří jednotku, která úspěšně osloví jednoho člověka za 90 vteřin, provede jednoduchý průzkum trhu, verbální prezentaci a předá reklamní materiály. Vše je sehrané, rychlé a respondent není otrávený ze ztráty času, naopak je rád, že se mohl dozvědět něco nového od příjemných lidí a ještě získal bonus od objednatele promo akce.

 - skrýt

Jak vypadá report o akci?

Report o akci je několikastránkový dokument obsahující textovou část, ve které je popsán účel akce, zhodnocení jejího provedení, vyzdvižení pozitivních i negativních aspektů a konečně také popis jednotlivých grafů, které výstižně popisují výsledky základního průzkumu trhu.

 + zobraz více

Nechybí ani sumarizační tabulka a ilustrační fotografie. V závěru každého reportu je stručné doporučení následných kroků v oblasti PR a marketingu.

 - skrýt

Jak hodnotí dopad promo akce stávající klienti?

Hodnocení dopadu promo akce objednatelem je závislé na mnoha faktorech. Obecně naši práci ocení na výbornou přes 3/4 klientů, zbytek je víceméně spokojen. Nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím pozitivní dopad promo akce mimo její vlastní realizaci je atraktivita nabízeného produktu či služby, potažmo společnosti pro veřejnost a dále schopnost objednatele prodat svůj produkt/službu námi motivovanému člověku.

 + zobraz více

Zde je názorný příklad pro lepší představu. Prozatím neznámý prodejce značkových bot s jedinou prodejnou ve městě, navíc na místě s malou frekvencí výskytu kupní síly, která na místním trhu teprve získává svou pozici, se rozhodne realizovat promo akci. Pro akci si nechá vytvořit slevové kupóny v hodnotě 100 Kč jako bonus pro potenciální klienty. Promotéři se vydají do ulic a zjistí, že nabízenou značku bot zná pouhých 14% z 1000 dotázaných, navíc pouhá 4% ze všech respondentů dokáže alespoň přibližně určit polohu prodejny a jen 2% oslovených si v této prodejně již zakoupila alespoň jeden výrobek. Výsledky průzkumu trhu nejsou nejlepší, ale vše podstatné o značce a prodejně se za jediný den od promotérů dozvědělo 1000 lidí, kteří také obdrželi slevový kupón. Účinek promo akce je v této fázi hodnocen pozitivně. Skutečný úspěch ovšem spočívá v tom, že zhruba 30% z oslovených opravdu vyrazí na prohlídku nabízeného zboží přímo do prodejny se stokorunovým poukazem. První z faktorů, který ovlivňuje konečný úspěch, je to, zda jsou ceny a zboží v prodejně zajímavé, potom zda slevový kupón výrazněji sníží stávající cenu vybraného zboží, dále má nemalý vliv přítomnost příjemného a schopného prodávajícího, určitou roli hraje také to, jak se potenciální klient v prodejně cítí a nemalý význam má období, ve kterém prodejnu navštívil. V případě, že sto korun není motivačních, jelikož nabízená obuv stojí od 1500 Kč výš a navíc se jedná o extravagantní modely, které samotný prodejce neumí dobře prodat, obchod se neuskuteční. Výsledkem promo akce v takovém případě bude vybudování povědomí o prodejně a značce bot u 1000 lidí z města, ale další reálný dopad, který by prodejce značkové obuvi jistě ocenil, tedy prodej desítek párů bot, nebude uspokojivý.

Tento modelový příklad zde uvádíme proto, aby potenciální klienti nepodcenili fáze příprav a věnovali pozornost konzultacím.

 - skrýt

Proč promo akci od vás?

V první řadě je náš organizační tým chválen za maximální nasazení, flexibilitu a kreativitu, za což moc děkujeme. I když na trhu nepůsobíme řadu let, tak za sebou máme spoustu úspěšně realizovaných promo akcí (od tvorby projektu, vlastní realizaci až po zpětný report).

 + zobraz více

Ve srovnání s konkurencí jsou atraktivní také naše ceny. A co víc, provádíme promo akce na vysoké úrovni, naši promotéři prochází výběrovým řízením tak, aby dostatečně dobře reprezentovali společnost objednatele (minimálně středoškolské vzdělání, dobrý mluvený projev a atraktivní vzhled). Právě proto promo týmy úspěšně osloví každého druhého člověka a zhruba každý třetí oslovený projeví aktivní zájem o prezentovaný produkt či službu. Navíc se po odsouhlasení koncepce promo akce už o nic víc nemusíte starat a svůj čas věnujete Vašemu podnikání. Ovšem nejlepší naší vizitkou je kvalitně provedená promo akce. Těšíme se na spolupráci!

 - skrýt

Zajistíme

 • průzkumy trhu
 • promo akce
 • roadshows
 • ochutnávky
 • distribuci reklamních materiálů
 • produkci akcí
 • dny otevřených dveří
 • tiskové konference
 • firemní večírky
 • svatby
 • maturitní plesy
 • foto a video dokumentaci
 • výrobu reklamních materiálů

Vybraní klienti

Chcete vědět, pro koho ještě pracujeme? Klikněte zde.